2018, Din kommunikation kan öka Optikernas status - Ta dina poäng på Optikmässan!


Under mässan 2018 hade alla optiker möjlighet att  ta CET-poäng för att på så vis optimera sitt besök på Optikmässan! Intresset var högt och många deltog. 2018 var det fokus på kommunikation. Här nedan kan du ta del av upplägget.
 
Visa optikernas/din kunskap genom tydlig kommunikation vid alla tillfällen
Att förklara och kommunicera resultat ökar patientens medvetenhet om optikerns kunskaper. Men att delge allmänheten optikerns kunskaper är lika viktigt oavsett var det sker, bara informationen är korrekt. Remisser är ett annat sätt, där nås vårdpersonal som får insyn i optikernas arbete. De två kurser som du erbjuds på Optikmässan handlar om kommunikation och undersökningsresultat samt att delge andra detta både i tal och skrift, med syfte att öka förståelsen för optikerns kunskap och på vis öka optikerns anseende. Kommunikationen är fokus i båda kurser men de 2 passen skiljer sig något åt.

Kommunicera med annan vårdpersonal, de sprider vår kunskap vidare – Kurs 1
Remisshantering både utgående och inkommande kräver och ger möjlighet för optikern att visa sin kunskap.  Att kommunicera den medicinska delen av optikerns arbete till andra är en viktig del, för att öka allmänhetens medvetenhet om optikerns kunskap. Vårdpersonal är även de privatpersoneri den stora allmänheten.
 
Kommunikation till allmänheten i undersökningsrummet och fritid – Kurs 2
Ögonhälsoundersökning, resultat, bedömning och journalföring är många delar som ska genomföras. Med bra kommunikation till patienten så är det ett utmärkt tillfälle att visa din kunskap som optiker. Räcker det att säga normalt eller onormalt eller vad behövs för att patienten ska få ut så mycket som möjligt av undersökningen det ger mervärde. Om förståelse finns för vilka resultat som undersökningen lett fram till så ökar värdet av undersökningen och kostnaden är inte det viktigaste. 
 
Föredragshållare
Catarina Ericsson, MSc i Klinisk Optometri , Leg Optiker, Optikerförbundet

Upplägg och CET-poäng

Du kan välja att gå på antingen en eller två kurser och kombinera dem antingen på samma dag eller fördelat över båda dagar. De behöver heller inte tas i turordning.
 
Deltar du på båda blir det ca 2 timmar, 45 min pass + 15 min paus + 45 min pass. 

1 kurs = 1 CET-poäng (båda kurser ger totalt 2 CET-poäng).

Kostnadsfritt!

Tid och plats

Fredag 24 augusti                              Lördag 25 augusti
14:00 – 14:45   Kurs 1                           10:00 – 10:45   Kurs 1
14:45 – 15:00   Paus                               10:45 – 11:00  Paus
15:00 – 15:45   Kurs  2                           11:00 – 11:45  Kurs 2

Sal M3, inne i mässhallen på Kistamässan.

Anmälan

Att delta på kurserna är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Anmälan gör du till karin.lindblom@bramassor.se senast den 17 augusti.

Ange i mailet vilken/-a kurser du önskar gå och vilken dag/-ar. Begränsat antal platser så säkra din plats idag!
 
Obs! Glöm inte att ta med dig ditt medlemskort för att få dina poäng.

Frågor

Har du eventuella frågor gällande kuserna är du välkommen att kontakta Catarina Ericsson på catarina@c-optik.se

Har du några praktiska frågor är du välkommen att kontakta Karin Lindblom på karin.lindblom@bramassor.se 

Hitta hit!

Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
164 40 Kista
 

Kistamässan